دربارۀ ما

مؤسسه حقوقی محقق و همکاران اولین مؤسسه حقوقی است که با رهبری و همکاری بانوان تأسیس شده است.

از سال ۱۳۷۳، دفتر وکالت محقق با مجموعه ای از بانوان وکیل متخصص حقوق خانواده تأسیس شد. کسب موفقیتهای پی در پی در برآورده سازی انتظارات موکلین، ما را بر آن داشت تا خدمات حقوقی مؤسسه را به بخشهای مختلف کمک به اشخاص حقوقی و حقیقی داخلی و بین المللی گسترش دهیم.

از گذشته تا اکنون مؤسسۀ محقق و همکاران، حقوق اشخاص، مانند خانواده و فرزند، مدیریت اموال و ارث و تابعیت؛ حقوق افکار و طرح‌­ها، مانند علائم تجاری و حق مؤلف؛ حقوق شرکت­‌ها مانند تنظیم قراردادها و مدیریت حقوقی به‌ویژه دررابطه‌با کارآفرینی را در کانون تخصص و توانمندی‌های خود قرار داده‌است. در هرکدام از این سه زمینه، ارتباطات جهانی، تغییرات علمی و تکنولوژیک و تاریخی و فرهنگی نیازهای نوینی را پدید آورده­‌اند و یا بهتر است بگوییم نیازها و مشکلات مراجعان را پیچید‌ه­‌تر کرده­‌اند؛ مراجعان نیازهای خود را در این شرایط نمی­‌شناسند و بدین‌علت هزینه‌های گزافی را می­‌پردازند.

مؤسسۀ محقق و همکاران باور دارد در ارائۀ خدمات حقوقی، هدف و آرمان کاهش هزینه، اهمیت دادن به تک تک مراجعان، کاهش زمان دادرسی و رسیدن به نتیجۀ مطمئن است. 

موسسۀ حقوقی محقق و همکاران باور دارد نیازهای نوین مراجعان در عصر کنونی و نیز تحقق آرمان فوق، تنها با  تیمی حرفه‌­ای از کارشناسان حقوقی با پشتوانۀ علمی و رویکردی مبتکرانه و نوآورانه ممکن است. برای رسیدن به چنین رویکردی، دانش­ آن‌ها به حقوق کشور ایران منحصر نیست؛ به چند زبان مسلطند و معتقدند باید نیازشناس مراجعان باشند یعنی برای مثال یک تاجر حرفه‌ای برای امنیت سرمایه‌گذاری خود نیاز دارد تا نه‌تنها موارد حقوقی کنونی خود را بشناسد و رفع کند بلکه موانع حقوقی آینده و پیشِ‌روی خود را باید بتواند پیش‌بینی و پیشگیری کند؛ این مهم یعنی پیش‌بینی و پیشگیری موارد حقوقی مراجعان تنها از خلاقیت و ابتکار عمل کارشناسان مؤسسۀ حقوقی محقق و همکاران برمی‌آید.

 

رسالت ما ارائه ی خدمات حقوقی در بالاترین سطح اعتماد، تعهد و تعامل است.