اعضای موسسه

کارشناسان موسسۀ حقوقی محقق و همکاران، پایبندند تعهدات خود را  قاعده‌مند، مبتکرانه و در بالاترین سطح از کیفیت انجام دهند. هر یک از آن‌ها توانایی‌های ویژه‌ای در حوزۀ حقوقی و تجاری دارند و به چندین زبان‌ مسلطند. این کارشناسان جوان و باانگیزه از میان بهترین‌های دانش حقوق برگزیده شده‌اند.

کارشناسان موسسه با تمام توان خود پذیرای مراجعانند و نیازهای آن‌ها را به‌بهترین‌وجه شناسایی و برآورده می‌کنند. سیاست مؤسسه ایجاد یک رابطۀ کاری مناسب و درازمدت میان کارشناسان و مراجعان است: هر مراجعه‌کننده با یکی از سرتیم‌های مؤسسه پیوسته در ارتباط است و پس از تشکیل یک پروفایل کاری نزد سرتیم، همواره پرسش‌های خود در زمینه‌های مختلف حقوقی را می‌تواند پیگیری کند.

افزون بر این، دامنۀ فعالیت کارشناسان موسسۀ حقوقی محقق و همکاران به داخل کشور محدود نمی‌شود و این مؤسسه از کارشناسان حقوقی خارج از کشور نیز بهره‌مند است. درنهایت موسسۀ حقوقی محقق و همکاران این توانایی را دارد تا در کلیۀ امور حقوقی، به‌ویژه احوال شخصیه، همراه افراد حقیقی باشد و  به افراد حقوقی از زمان ثبت تا پایان حیات اداری آن‌ها یاری رساند.

مریم السادات محقق داماد

وکیل پایه یک دادگستری
بنیان گذار موسسه حقوقی بین المللی محقق