اعضای موسسه

کارشناسان موسسۀ حقوقی محقق و همکاران، پایبندند تعهدات خود را  قاعده‌مند، مبتکرانه و در بالاترین سطح از کیفیت انجام دهند. هر یک از آن‌ها توانایی‌های ویژه‌ای در حوزۀ حقوقی و تجاری دارند و به چندین زبان‌ مسلطند. این کارشناسان جوان و باانگیزه از میان بهترین‌های دانش حقوق برگزیده شده‌اند.

کارشناسان موسسه با تمام توان خود پذیرای مراجعانند و نیازهای آن‌ها را به‌بهترین‌وجه شناسایی و برآورده می‌کنند. سیاست مؤسسه ایجاد یک رابطۀ کاری مناسب و درازمدت میان کارشناسان و مراجعان است: هر مراجعه‌کننده با یکی از سرتیم‌های مؤسسه پیوسته در ارتباط است و پس از تشکیل یک پروفایل کاری نزد سرتیم، همواره پرسش‌های خود در زمینه‌های مختلف حقوقی را می‌تواند پیگیری کند.

افزون بر این، دامنۀ فعالیت کارشناسان موسسۀ حقوقی محقق و همکاران به داخل کشور محدود نمی‌شود و این مؤسسه از کارشناسان حقوقی خارج از کشور نیز بهره‌مند است. درنهایت موسسۀ حقوقی محقق و همکاران این توانایی را دارد تا در کلیۀ امور حقوقی، به‌ویژه احوال شخصیه، همراه افراد حقیقی باشد و  به افراد حقوقی از زمان ثبت تا پایان حیات اداری آن‌ها یاری رساند.

مریم السادات محقق داماد

وکیل پایه یک دادگستری
سرپرست حقوق خانواده

فاطمه سادات موسوی

مدیر حقوقی

فاطمه اقدسی

ارشد پژوهش حقوقی

حمیدرضا افسری

وکیل پایه یک دادگستری