خدمات

تحقیق و توسعه در اندیشکده محقق و همکاران

زنان نیز حق طلاق دارند! نظریه تأثیر یک جانبه اراده زن در انحلال نکاح؛ خلع افتدایی در سال ۱۳۹۲، دکتر مریم السادات محقق، تحقیق گستره ای را با عنوان “نظریه تأثیر یک جانبه اداره زن در انحلال نکاح” آغاز کرد. قانون مدنی ایران با تکیه بر نظریه مشهور فقها، اراده ی زن را برای وقوع […]

دست آوردهای محقق و همکاران (اشخاص حقوقی)

رد دعوی مطالبه خسارت در مذاکرات پیش قراردادی در ژانویه سال 2016 موسسه حقوقی محقق و همکاران در دادگاه تجدید نظر به وکالت از شرکت آلمانی پیروز شد . لازم به ذکر است که پرونده ی مذکور مربوط به یک تجارت بین المللی بوده که متعاقب مذاکرات قراردادی، شرکت طرف مقابل، مدعی نقض قرارداد و […]

دست آوردهای محقق و همکاران (اشخاص حقیقی)

گامی بلند در عرصه ی قانون به نفع مادران توسط مریم سادات محقق داماد ؛ بنیانگذار موسسه ی حقوقی محقق و همکاران در سال ۱۳۷۹، مریم سادات محقق داماد پیشنهادی را مبنی بر تغییر قانون حضانت فرزندان ارائه کرد.  این پیشنهاد در کمیسیون اصلاح قانون پذیرفته شد .پیشنهاد وی سهم عظیمی در بهبود و حق […]