ادغام و تملیک

منظور از ادغام و تملیک شرایطی است که در آن، تجارت یا سهم الشرکه شرکت خریداری می شود. شرکت یا تجارت مورد نظر، ممکن است دارایی مادی یا فکری مختلفی داشته باشد. همچنین تعدادی از کارمندان تحت قوانین کار و بیمه در آن استخدام هستند. در چنین شرایطی ، حقوق و مسئولیتهای شرکت مورد نظر بایستی توسط وکلای طرفین قرارداد شناسایی شده و مورد ارزیابی قرار گیرد. در مؤسسه حقوقی محقق و همکاران، تیم حرفه ای از متخصصان حقوقی و تجاری، جوانب مختلف فروش را در نظر گرفته و شما را خواه در مقام فروشنده یا خریدار یاری می کنند.

در خصوص ادغام و تملیک، خدمات حقوقی ما شامل موارد زیر خواهد بود:

  • راستی آزمایی (due diligence) مقدماتی و پیشرفته
  • ارزیابی مزایده و انواع عوضهای قراردادی
  • مدیریت و تقسیم ریسک
  • پیش نویس و گزارش موافقت نامه ی تملیک
  • مسائل مالیاتی، حقوقی و تجاری فروش دارایی
  • سرمایه گذاری خصوصی و حمایتهای قراردادی در خرید سهام شرکت توسط مدیران