دست آوردهای محقق و همکاران (اشخاص حقوقی)

رد دعوی مطالبه خسارت در مذاکرات پیش قراردادی

در ژانویه سال 2016 موسسه حقوقی محقق و همکاران در دادگاه تجدید نظر به وکالت از شرکت آلمانی پیروز شد . لازم به ذکر است که پرونده ی مذکور مربوط به یک تجارت بین المللی بوده که متعاقب مذاکرات قراردادی، شرکت طرف مقابل، مدعی نقض قرارداد و خواهان ۵۴۵ هزار دلار خسارت ناشی از نقض قرارداد علیه شرکت موکل شده بود. در دفاع از شرکت آلمانی Analytik Jena AG در ابتدا بایستی ثابت می شد که قرارداد هنوز بین طرفین منعقد نشده است و با بهره مندی از قانون قرارداد ها و کارشناسان تجارت بین الملل، موسسه حقوقی محقق و همکاران مستدل و مستند ثابت کرد که ارتباطات تجاری در سطوح مذاکره الزام آور نیست.

 

 

 

 

 

دفاع پیروزمندانه موسسه حقوقی محقق و همکاران از شرکت چینی Shandong Weifang Mining Ltd 

پرونده ی فوق مربوط به یک قرارداد تجاری بین شرکت حدید غرب و موکل موسسه حقوقی محقق و همکاران، شرکت چینی Shandong Weifang Mining Ltd می باشد . به قصد عدم پرداخت تعهدات قراردادی 3 میلیون دلاری خود به موکل، شرکت نگین حدید غرب دادخواستی مبنی بر فسخ قرارداد تقدیم دادگاه کرده بود . تیم حقوقی محقق و همکاران با بهره گیری از کارشناسان متخصص ، فقط در 6 ماه توانست با ارائه مستندات متقن در دادگاه پیروز شود. در طول مسیر وکالت از شرکت فوق الذکر، وکلای موسسه حقوقی محقق و همکاران، به منظور توقف استفاده شرکت نگین حدید غرب از تجهیزات شرکت موکل، موفق به اخذ دستور موقت علاوه بر دعوای تقابل اجرای قرارداد همراه با پرداخت خسارت گردید. در نهایت دادگاه رسیدگی کننده، طرف دعوی را به پرداخت خسارت 4 میلیون دلاری به نفع موکل محکوم کرد.

نجات شرکت خودروسازی ایران خودرو، یکی از بزرگترین دارندگان بازار در تولید خودرو از ورشکستگی

درست زمانی که شرکت خودرو سازی ایران خودرو با ادعای بدهی 15 میلیون دلاری مواجهه شد، به تیم حقوقی محقق و همکاران مراجعه کرد. دعوای مطروحه علیه ایران خودرو مربوط به قرارداد مبادله پولی بود که به دنبال فعالیت متقلبانه یک سهامدار به ایران خودرو منتقل شد. قبل از اقدام علیه شخص متهم جهت بررسی عمل مجرمانه وی ، نگرانی اصلی این شرکت خودرو سازی ، توقیف دارایی شرکت توسط مدعی ورشکستگی و در نتیجه اخراج کارکنان زحمتکش و بی گناه بود. جهت جلوگیری و نجات شرکت از ورشکستگی ، موسسه حقوقی محقق  و همکاران طیف گسترده ای از سازوکارهای حل اختلاف را به کارگرفتند و با موفقیت به نتیجه مطلوب رسیدند.