تحقیق و توسعه در اندیشکده محقق و همکاران

خلع افتدایی

در سال ۱۳۹۲، دکتر مریم السادات محقق، تحقیق گستره ای را با عنوان “نظریه تأثیر یک جانبه اداره زن در انحلال نکاح” آغاز کرد. قانون مدنی ایران با تکیه بر نظریه

مشهور فقها، اراده ی زن را برای وقوع طلاق کافی نمی داند. پژوهش مذکور موفق شد تا با تعمق در آیه ۲۲۹ سوره بقره و سایر منابع اسلامی، به زن در شرایط

خاصی، بدون نیاز به توافق زوج، حق طلاق بخشد. بدین ترتیب این نظریه بدیع که برای اولین بار در ایران و حتی در سایر کشورهای اسلامی مطرح گردید توانسته

است مبانی محکمی برای اصلاح ماده ۱۴۶ قانون مدنی ایران پیشنهاد دهد. برای مطالعه مقاله فوق اینجا کلیک کنید.

فاصله بین « آنچه می پنداریم» و «آنچه هست»؛

فقدان روشهای تحقیق میدانی، بزرگترین معضل مطالعات علوم انسانی

از ابتدای شکلی گیری خرد، اندیشکده محقق و همکاران، همواره بر روشهای علمی تحقیق در علوم انسانی تأکید داشته است. در این راستا، پژوهشگران

اندیشکده،  با نگاهی نقادانه کتاب « کاربرد قواعد فقه قضایی در حقوق خانواده» را به چالش کشیده و بی توجهی به روشهای تحقیق میدانی به عنوان یکی از

مهمترین روشهای دریافت نیازهای اجتماعی و حقوقی جامعه را کاستی بزرگ کتاب مذکور می دانند. برای دریافت فایل مقاله اینجا کلیک کنید. 

نیاز اساسی به تغییر مفهوم «خانواده» در قانون ایران؛ ماده قانونی ریاست زوج

با فرهنگ کنونی جامعه سازگاری ندارد.

در کنفرانسی که توسط کمیسیون ملی یونسکو برگزار گردید، دکتر مریم السادات محقق داماد طرح بازنگری مفهوم خانواده در قوانین و مقررات ایران را پیشنهاد داد. به ویژه

ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی ایران که صراحتاً ریاست خانواده را از اختیارات زوج دانسته است، توسط دکتر مریم السادات محقق داماد مورد انتقاد قرار گرفت.

بازنگری حادثه تلخ پلاسکو؛ محققان محقق و همکاران،

قوانین و مقررات ایمنی و آتش نشانی ایران را مورد انتقاد قرار می دهند.

در کنگره بین المللی حقوق شهروندی که در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۶، در مرکز همایشهای بین المللی داتیس برگزار گردید، سرکار خانم دکتر مریم السادات محقق و سرکار خانم فاطمه اقدسی در مقاله ای مشترک تحت عنوان « تحلیل انتقادی قوانین و مقررات حوزه ی آتش نشانی و امور ایمنی، با نگاه ویژه به حادثه پلاسکو»، ناکارآمدی قوانین و مقررات حاکم بر اصول ایمنی و آتش نشانی را یکی از عوامل مؤثر در بروز این حادثه اسف بار دانسته و راه حل های عملی و نظری برای رفع ابهامات موجود و پیشگیری از حوادث مشابه پیشنهاد دادند.

برای دریافت فایل مقاله اینجا کلیک کنید. 

ماهیت حقوقی بیعت و نقش آن در معارف سیاسی اسلام؛ پژوهشی

که رویکردی نوآورانه به جوانب سیاسی اسلام ارائه می دهد.

در پژوهشی تحت عنوان « ماهیت حقوقی بیعت و نقش آن در معارف سیاسی اسلام» ماهیت حقوقی نهاد «بیعت» توسط دکتر مریم السادات محقق، برای نخستین بار

در تاریخ فقهی حقوقی ایران، به شیوه ای مبتکرانه مورد تحلیل قرار گرفت. پژوهش فوق که در اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش

دینی غدیر ارائه شد، به سوال بنیادی نقش بیعت در مشروعیت و مقبولیت  حکومت رسول اکرم (ص) و جانشینان ایشان پاسخ می دهد. برای دریافت فایل مقاله

اینجا کلیک کنید. 

آیا با انحلال عقد نکاح، شروط ضمن آن نیز از بین می رود؟ 

ریشه بسیاری از اختلافات زوجین در زمان عقد و پس از آن، در زندگی زناشویی این است که طرفین تا چه زمانی ملزم به شروط مندرج در نکاح‌نامه هستند و انحلال

عقد ازدواج چه تأثیری بر شروط و تعهدات ضمن آن دارد. این مهم در مقاله ای تحت عنوان «تأثیر انحلال عقد نکاح بر شروط ضمن آن» با نگارش دکتر مریم السادات

محقق، بنیانگذار مؤسسه حقوقی محقق و همکاران، مورد بررسی قرار گرفته است. برای دریافت فایل مقاله اینجا کلیک کنید.