فرصت شغلی

موسسۀ حقوقی محقق و همکاران،  پیوسته به دنبال کارشناسان مستعد و باانگیزه است. مؤسسه همواره بر جذب جوانان باهوش، بااستعداد و دارای تحصیلات تکمیلی تأکید دارد. اعضای جدید این فرصت را دارند با انجام دادن امور جذاب و چالش‌برانگیز در تمامی ابعاد حقوقی، زیر نظر کارشناسان ارشد مؤسسه، فعالیت نمایند.