گرفتن مهریه چقدر زمان می برد ؟

به محض اینکه اختلافی بین زن و شوهر به هر دلیل پیش می آید اولین مقابله به مثل از سوی خانم ها گرفتن مهریه است که این امر فی نفسه ایرادی ندارد و مطابق قانون حق زن است اما باید توجه داشت که این مطالبه حق باعث گسستن پیوند زناشویی و از بین رفتن حرمت بین آنها نشود.

داشتن وکیل برای گرفتن مهریه و زمان آن

مدت زمان گرفتن مهریه به مواردی از جمله  نوع طلاق – میزان مهریه – داشتن وکیل زوجه – ملائت زوج در پرداخت و نوع اقدام زوجه برای مطالبه مهریه و عوامل دیگر بستگی دارد.

گرفتن مهریه توسط زوجه در جامعه ما اکثرا پیش از طلاق و یا هم زمان با طلاق رخ می دهد . از این روی رونده مطالبه و پرداخت مهریه چندان با رضایت قلبی و آسانی میسر نیست  همین امر یکی از عواملی است که گرفتن مهریه را به تعویق می اندازد.

همچنین قضات دادگاه علی الاصول در رسیدگی به پرونده مطالبه مهریه شیوه یکسانی اتخاذ نمی کنند و مدت زمان رسیدگی هر قاضی با دیگری متفاوت است به طور مثال رای دریافت مهریه برای زنی که خود زندگی مشترکش را رها کرده با زنی که همسرش وی را ترک کرده متفاوت است و همچنین قاضی در پذیرش اعسار همسر این دو مورد به یک شیوه عمل نخواهد کرد و قاعدتا مدت زمان یکسانی هم نخواهد داشت.

یکی دیگر از عواملی که بسیار موثر در مدت زمان رسیدگی به پرونده خانواده است تراکم بیش از حد پرونده هاست که موجب می شود قاضی در یک روزکاری  بالغ بر ده ها پرونده را مورد بررسی و تحقیق قرار دهد.

مدارک لازم برای گرفتن مهریه:

یکی از مزیت های مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت ، سریع تر بودن رسیدگی می باشد بدین ترتیب که زوجه با اریه اصل و تصویر مصدق سند ازدواج به اجرای ثبت محل خود ،  تقاضای صدور اجراییه کرده و اجرای ثبت نیز بلافاصله به مرد ابلاغ می کند که به موجب سند رسمی ازدواج که از طرف زوجه ارائه گردید شما مدیون هستید و باید ظرف مدت مقرر قانونی نسبت به پرداخت دین مهریه به همسر خود اقدام نماید در غیر اینصورت و انتهای مهلت مقرر طبق درخواست زوجه و پس از صدور اجراییه اولا مرد ممنوع الخروج شده ثانیا زن می تواند با ارائه و معرفی اموالی از مرد که دارای سند رسمی باشند درخواست بازداشت این اموال را نماید و اموال مذکور پس از بازداشت و انجام مزایده فروخته شده و مهریه زن از محل فروش اموال فوق تامین خواهد شد .

مزایای مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت:

الف) مطالبه مهریه از طریق مراجعه به دادگاه از طریق تقدیم دادخواست و رعایت مقررات شکلی امکان پذیر است و مستلزم تعیین وقت رسیدگی است که این امر فرایند دادرسی را طولانی می کند در صورتی که مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت به صرف تقاضای ذی نفع از دفتر ازدواج عملیات اجرایی بدون تعیین وقت آغاز می شود.

ب) مراجعه به دادگاه علاوه بر پرداخت هزینه دادرسی، مستلزم پرداخت هزینه اجرایی است. در صورتی که در مراجعه به اجرای ثبت فقط حق الاجرا تعلق می گیرد.

ج) از طریق مراجعه به اجرای ثبت با استناد به ماده 17 قانون گذرنامه، امکان ممنوع الخروج کردن زوج وجود دارد در صورتی که این امکان در مراجعه به محاکم دادگستری متصور نیست.

د) صدور اجراییه در اجرای ثبت مشمول مرور زمان نمی شود ولی در مورد اجراییه دادگاه به استناد ماده 168 قانون اجرای احکام ، اجرای مرورزمان پنج ساله جاری است.

ه) در اجرای ثبت ، عملیات اجرایی به مجرد درخواست کتبی زوج یا اشخاص ذی سمت شروع می شود ولی در دادگاه عملیات اجرایی پس از فرایند دادرسی و صدور حکم قطعی با درخواست اجرای حکم توسط محکوم له یا نماینده او شروع می شود.

ح) هزینه اقدام از طریق اجرای ثبت بسیار مرقون به صرفه تر از اقدام از طریق دادگاه ، برای زوجه می باشد.