نشست دانش افزایی تاثیر شفاف سازی روابط حقوقی زوجین در تمایل به ازدواج

گروه حقوق پردیس خواهران برگزار میکند:


نشست دانش افزایی

با موضوع:
تاثیر شفاف سازی روابط حقوقی زوجین در تمایل به ازدواج

با ارائه:
سرکار خانم دکتر
مریم السادات محقق داماد

زمان:
چهارشنبه ۱۲ آذر ماه
ساعت ۱۴ الی ۱۶

مکان: اسکای روم
https://www.skyroom.online/ch/isuw99/pardis-class20