دوره کارورزی حقوقی با تاکید بر موضوع جهیزیه

انجمن علمی دانشجوئی حقوق پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می کند:

? | #کارگاه_حقوقی

*? دوره کارورزی حقوقی با تاکید بر موضوع جهیزیه

?مدرس دوره : سرکارخانم دکتر محقق داماد

? سرفصل های دوره:

۱- نحوه تهیه گزارش از پرونده و چگونگی مطالعه پرونده

_ دفاع خوانده _
الف) نحوه ایراد خوانده در جلسه اول
‌ ب) دفاع ماهوی

پاسخ خواهان

۲- چگونگی نگارش لایحه دفاعیه*

*? زمان | دهم ، پانزدهم و هجدهم آذرماه

لینک دوره برای ثبتِ نام کنندگان، ارسال خواهد شد. *

جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر به آیدیِ زیر در پیامرسان بله مراجعه فرمائید: 

? : f_aeze @