قرارداد های هنری؛ ضامن امنیت شغلی هنرمندان

سینما و تئاتر و تولید محتوای هنری از جمله مسائل مهمی می‌باشند که روز به روز تنوع و دغدغه، همچنین اختلافات در این چرخه‌ی تولید بیش از پیش زبانزد عام و خاص شده است. فلذا با افزایش روزافزون حرفه ها و روابط فی ما بین طرفین این صنعت، موفقیت و کاهش حداکثری اختلافات بدون همکاری نیرو های متخصص و کارشناسان امری غیر قابل دسترس می‌باشد .

به همین دلیل مسائل حقوقی طرفین قراردادهای هنری، حامیان آثار هنری ، تولید کنندگان و سایر عواملی که در تهیه و تولید و خلق یک اثر هنری سهیم هستند؛ همواره جزء امور مهم و عاملان اصلی ضرورت بحث میان رشته ای حقوقی – سینمایی می‌باشند . به دیگر سخن باید در نظر داشت که هر چند پرداختن به حقوق سینمایی می تواند پیش از ساخت یک اثر مدت زمان قابل توجهی را به خود اختصاص بدهد اما همین امر باعث کاهش اختلافات و افزایش آگاهی طرفین از حقوق و تکالیف خود در این رابطه حقوقی- سینمایی می‌باشد .

رسیدگی به امور حقوقی در زمینه ی صنعت سینما تنها با به کارگیری متخصصان حرفه‌ای و با سابقه در این زمینه امکان‌پذیر می‌باشد تا به بهترین نحو ممکن قرارداد مربوطه را تنظیم کنند . چرا که اهالی سینما کمتر به دنبال کسب تجربه از حیث حقوقی خواهند بود و همین امر سبب می شود که در صورت عدم مشورت با متخصص امور حقوقی در صنعت سینما شاهد پیامد های مخربی باشند.

فلذا امن‌ترین راه برای تهیه و تولید آثار هنری و جلوگیری از اختلافاتی که ممکن است در طول مسیر ساخت اثر هنری یا پس از آن هر یک از طرفین با آن رو به رو شوند، تنظیم قرارداد های صحیح و کاملی است که در آن هر گونه اختلاف و رسیدگی به آنها پیش بینی شده باشد.

 

در صورت نیاز به متخصصین مجرب در زمینه تنظیم هر گونه قرارداد سینمایی و هنری ، موسسه محقق و همکاران این نوید را به شما می دهد که همواره با مشاوره و تنظیم قرارداد  آماده ی پشتیبانی از موکلین خود می باشد .

برای ارتباط بیشتر و کسب اطلاعات  می توانید از طریق لینک ارتباط با ما از خدمات موسسه حقوقی محقق و همکاران بهره مند شوید.