آیت‌الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد؛چهره ماندگار علوم انسانی

آیت‌الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد، استاد دانشکده حقوق بهشتی؛ در گردهمایی «نقش علوم انسانی در پژوهش و فناوری» به عنوان چهره ماندگار علوم انسانی معرفی شد.