مراقبت از کسانی که دوستشان دارید!

آیا تا به حال به مدیریت دارایی خود در دورانی که دیگر توانایی ان را ندارید اندیشیده اید؟ و یا مراقبت از فردی در موقعیتی مشابه این بر عهده داشته اید ؟

بازنگری وصیت نامه با توجه به مزایای استفاده از نماینده تام الاختیار و وضعیت مالیاتی اموالی که در دوران حیات متوفی منتقل شده است ( در حقوق انگلستان) یا قرارداد صلح عمری و هبه (در حقوق ایران) مسائل چالش برانگیزیست که ممکن است با آن مواجه شوید.

مسائل حقوقی این حوزه بسیار پیچیده است. برای مثال، قواعد خاص حاکم بر’ هدایای با حق رجوع’، آثار مهمی بر حقوق مالیاتی مربوطه دارد. مؤسسه حقوقی محقق و همکاران با ارائه مشاوره تخصصی در زمینه عواقب حقوقی و مالی هبه  و انتقال اموال، شما را در  پیش گیری از نتایج ناخواسته اقداماتتان یاری می نماید.

استفاده از خدمات حقوقی و حرفه ای ما شما را به آرامش ذهنی ای که در رابطه با مدیریت اموال خود نیازمند هستید می رساند. درک شرایط و پیش بینی مشکلات احتمالی هر چه سریعتر اتفاق افتد، کارسازتر خواهد بود. اما اغلب افراد زمانی که خیلی دیر شده است، به سراغ ما می آیند!