حل و فصل دعاوی بازرگانی

شرکتهای تجاری در طول حیات حرفه ای خود بحرانهای بسیاری را تجربه می کند. اما مهمترین اصل در چنین مواقعی، چگونگی نجات و حفظ فعالیتهای آن است. نقطه قوت کارشناسان حقوقی ما، تبحر ایشان در یافتن بهترین راه حل متناسب با شرایط شماست که بتواند تا حد امکان مقاصد تجاری شما را محقق سازد. بدین منظور، با هدف حفظ روابط تجاری و ارتباطات مالی طرفین، روشهای مدرن برد-برد را در مذاکرات حل دعوا جایگزین روشهای سنتی و ناکارآمد برد-باخت کرده ایم.

اعتبار، اعتماد و تجریه کم نظیر شرکای مؤسسه حقوقی محقق و همکاران بدون شک وجه تمایز ارزشمندی است که در مذاکرات قراردادی و مراحل میانجی گری بسیار تأثیرگذار است. در این خصوص، وکلای مؤسسه، مدیریت و برگزاری جلسات مصالحه و مذاکره را با در نظر گرفتن اهداف تجاری شما به عهده خواهند گرفت.

در ارتباط به حل و فصل دعاوی و اختلافات تجاری، خدمات مؤسسه حقوقی محقق و همکاران شامل موارد زیر می باشد:

 

  • به اجرا گذاشتن شروط و امتیازات قراردادی
  • طراحی مکانیزمهای مناسب برای ایفای تعهدات
  • فسخ مطمئن قراردادها با کم ترین ریسک ممکن
  • اختلافات میان سهامداران
  • سیاستهای رقابتی
  • نقض حقوق معنوی و اجرای آن

علاوه بر اینها، بهره مندی از کارشناسان حقوق انگلستان، امتیاز دیگری است که شما را قادر می سازد که با تکیه بر تخصص ایشان، قانون انگلیس را به عنوان قانون حاکم بر قراردادهای خود انتخاب کنید.