حقوق کار

حقوق کار، حوزه ی بحث برانگیزی از حقوق است که روابط بین کارفرمایان و کارمندان ایشان را تنظیم می کند. به دلیل حمایتی بودن ماهیتشان، این نوع مقررات پیوسته و متناسب با نیازهای اجتماعی در حال تغییرند. مؤسسه حقوقی محقق و همکاران، با بهره گیری از نیروهای توانمند و مجرب، نیازهای حقوقی شما را، خواه در جایگاه کارمند، خواه کارفرما و با هدف کاهش احتمال اختلافاتی که ممکن است در آینده گریبانگیر روابط شما گردد، مرتفع می سازد. خدمات حقوقی مؤسسه حقوقی محقق و همکاران، با درک حساسیت و فوریت مسائل حقوق کار، شامل موارد زیر می باشد:

 

  • دعاوی تعدیل نیرو و اخراج غیرقانونی
  • تبعیض یا مزاحمتهای جنسی محل کار
  • مدیریت بحران های غیرقابل پیش بینی در روند کار مانند شیوع بیماری کرونا(کوید-۱۹)
  • اولویتهای حقوق کار در جریان راستی آزمایی شرکتها

علاوه بر خدمات مشاوره حقوقی، وکلای متخصص ما می توانند مدارک و تشکیل پرونده قضایی، اقامه ی دعوا و تعقیب آن را در اداره کار و امور اجتماعی و دیوان عدالت اداری به انجام برسانند.