حقوق مالکیت فکری

حقوق مالکیت فکری به همان اندازه پیچیده است که دخالت آن تقریباَ در تمامی حوزه های حقوقی و تجاری احساس می شود. این موضوع به ویژه در حقوق ایران، با عنایت به پراکندگی قوانین حاکم، از حساسیت بیشتری برخوردار است. قانون حمایت از حقوق مؤلفان و محققان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸، قانون ترجمه کتب و نشریات و آثار صوتی، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای از جمله  قوانین داخلی هستند که علاوه بر معاهدات بین المللی مانند کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس، موافقت نامه مادرید و موافقت نامه لیسبون بر حقوق مالکیتهای فکری حکمفرماست. بنابر این کارآفرینان و صاحبان تجارتهای مختلف، در هر اندازه ای که فعالیت می کنند، نیازمند حفاظت از علائم تجاری، لوگو، نام تجاری و طراحی های صنعتی خود هستند. تیم حقوقی محقق و همکاران، شما را حمایت می کنند تا با اطمینان خاطر تجارت خود را انتقال داده یا آن را گسترش دهید. در این راستا، خدمات وکلای متخصص ما شامل ثبت برند، مشاوره حقوق کپی، رایت، قراردادهای واگذاری و مجوز بهره برداری علائم تجاری و یا اقدامات حقوق علیه متجاوزین به حقوق شما خواهد بود.