حقوق شرکتها

 

متخصصان حقوق تجارت، در مؤسسه حقوقی محقق و همکاران دارای توانایی های ارزنده ای برای شرکتها و اشخاص حقوقی از امور معاملاتی، ثبت و مطابقت با قوانین و مقررات گرفته تا مشاوره های کلی در زمینه راه اندازی کسب و کار در ایران و انگلستان می باشند. در حال حاضر، تمرکز اصلی ما در بخش حقوق شرکتها بر کمک به کسب و کارهای کوچک، متوسط و در حال رشد می باشد که به اختصار آن را شرح می دهیم:

 

 • خدمات حقوقی برای استارت آپ ها

به همان اندازه که جریان نقدی برای یک استارت آپ مهم است، مراحل اولیه شروع کسب و کار و مدلسازیهای حقوقی آن نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابر این، کسب و کارهای نوپا به هیچ عنوان نباید استفاده از خدمات حقوقی حرفه ای را نادیده بگیرند. در این راستا، مؤسسه حقوقی محقق و همکاران، بسته های خدماتی زیر را برای کمک به تجارت شما در ایران یا انگلستان، در نظر گرفته است:

 

 • برای شرکتهای مدنی، با مسئولیت محدود و سهامی خاص

تأسیس شرکت

تنظیم شرکت نامه و قراردادهای بین سهامداران

تنظیم شرایط و توافق نامه های تجارت

 

 • برای مشارکت در سرمایه گذاری

تنظیم شرایط و توافق نامه های تجارت

تنظیم قرارداد مشارکت

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قیمت پکیجها، لطفاَ تماس بگیرید.

 

 

 • مطابقت با قوانین و مقررات

راهکارهای بسیاری برای مدلسازی فعالیتهای تجاری در ایران و انگلستان وجود دارد. چنانچه تشکیل شرکت سهامی خاص مد نظر مؤسسان باشد، مسئولیت انطباق و رعایت قوانین تجارت و سایر مقررات مربوطه بر عهده ی هیئت مدیره خواهد بود. همچنین، ثبت شرکت با سهامداران خارجی در ایران و انتقال اموال غیر منقول به شرکت ایشان مستلزم مطابقت با قوانین و تشریفات خاصی است که تیم متخصص محقق و همکاران شما را در کلیه مراحل آن یاری می نمایند.

در خصوص تشکیل شرکت و فعالیت تجاری در انگلستان نیز قانون شرکتها مصوب ۲۰۰۶ به همراه قوانین پولشویی ، قانون بورس و خدمات مالی مصوب ۲۰۰۰Financial Service and) Market Act) و غیره مسئولیتهای مدنی و جزایی گسترده ای را بر دوش مؤسسان و مدیران شرکتهای با مسئولیت محدود (Ltd)  ، شرکتهای خصوصی و عمومی بار کرده است.

در این خصوص، خدمات حقوقی و تجاری مؤسسه حقوقی محقق و همکاران شامل تنظیم شرکت نامه و قرارداد بین شرکا، اساسنامه، تنظیم صورت جلسات شرکت و ثبت صورت جلسات در اداره ثبت شرکتها می باشد. همچنین، مدیریت حقوقی جامع و یکپارچه شرکتها با بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا و سیستم ابری فراگیر، نوآوری دیگری است در مؤسسه حقوقی محقق و همکاران که علاوه بر تسریع و شفاف یازی فرآیندهای حقوقی یک شرکت، مهم ترین دست آورد آن ریسک نقض قوانین توسط مدیران را به حداقل می رساند.

 • مشاوره حقوقی ـتجاری

هر تاجر یا شرکت تجاری در طول حیات حرفه ای خود ممکن است به اختیار یا به ضرورت، تغییر شکل دهد. در واقع، تصمیم گیری در مورد تغییر قالب شرکت و مدیریت استراتژی آن ، یکی از بزرگترین و مهمترین تصمیم هایی است که نتایج سرنوشت سازی در موفقیت و توسعه فعالیتهای تجاری دارد . در مؤسسه حقوقی محقق و همکاران به این  موضوع واقف هستیم که نیازهای حقوقی شما باید به موازات دغدغه های تجاری و شرایط اقتصادی سنجیده شود.

در رابطه با ایجاد تحولات ساختاری در مدلهای تجاری، خدمات حقوقی ما شامل انتقال فیزیکی، اعطای امتیاز، ادغام و تملیک می باشد.

 

 • موافقت نامه بین شرکا

موافقت نامه بین شرکا، قراردادی خصوصی است که ممکن است در زمان تأسیس و یا در طول حیات شرکت میان سهامداران منعقد گردد. اگرچه در حقوق تجارت ایران، قراردادهای میان شرکا که خارج از اساسنامه منعقد می گردد در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست، این قراردادها در رابطه میان شرکا نافذ و مؤثر بوده و لازم الاجراست و ممکن است در بسیاری از مواقع مدیریت روابط بین سهامداران نیازمند چنین قراردادهایی باشد. برای نمونه، در شرایط زیر، انعقاد موافقت نامه بین شرکا می تواند کارساز باشد:

 

 • در شرکتهای با مسئولیت محدود که در آن وظایف و تعهدات شرکا تعیین گردد
 • زمانی که قرار است شریک جدیدی به شرکت اضافه شود یا درصد سهام شرکا تغییر کند.
 • در سرمایه گذاریهای مشترک که تشریح و شفاف سازی مدت و ماهیت روابط شرکا بسیار ضروری است.
 • در خرید سهام شرکت توسط مدیران که منجر به تغییر ساختار روابط میان سهامداران می گردد.

از آنجاییکه  مسیر فعالیتهای تجاری یک شرکت در طول حیات آن پیوسته دستخوش تغییر است و ممکن است دیدگاههای مدیریتی حاکم بر شرکت در آینده متفاوت باشد، همیشه این خطر وجود دارد که اوضاع و احوال هر یک از سهامداران تحت تأثیر این تغییرات قرار گیرد. بنابر این دوراندیشی و برقراری مکانیزمهای حقوقی لازم که تعیین کننده رفنار سهامداران در این مواقع باشد، بسیار پراهمیت است.

در مؤسسه حقوقی محقق و همکاران، وکلا و حقوقدانان مجرب و مورد اعتماد ما، علاوه بر انعکاس اهداف تجاری شما، کلیدی ترین نکاتی را که باید در موافقت نامه ی بین شرکا مد نظر قرار گیرد ارائه می دهند.

 

به طورکلی، در موافقت نامه ی بین شرکا، موارد زیر قید می گردد:

 

 • حقوق و تعهدات سهامداران
 • چگونگی تصمیم گیری در شرایط خاص
 • روش صدور سهام جدید
 • تعیین حق اولویت خرید سهام وچگونگی فروش سهام
 • حدود اختبارات مدیران

موافقت نامه ای که با دقت نظر تنظیم شده باشد تا حد زیادی می تواند دعواهای احتمالی میان سهامداران را از طریق تبیین حقوق و روابط ایشان کاهش دهد. از جانب دیگر، با عنایت به محدودتهای حاکم بر حقوق تجارت ایران، رعایت شروط صحت و قابلیت اجرای بندهای موافقت نامه پیوسته باید مورد توجه کارشناس حقوقی تنظیم کننده موافقت نامه باشد.