حقوق رسانه

حقوق رسانه حوزه وسیعی از قوانین و مقررات است که بر رسانه ها و افراد وابسته به آن حکومت می کند. مؤسسه حقوقی محقق و همکاران با بیش از بیست و پنج سال تجربه در زمینه های مختلف حقوقی، به تازگی خدمات خود را در حوزه فرهنگی و سینمایی نیز گسترش داده است. علاوه بر اقدامات قضایی در تقابل با جرائمی مانند افترا، توهین و نشر اکاذیب در فضای مجازی، تجاوز به حریم خصوصی و حقوق مالکیت فکری، مشاوره حقوقی در زمینه قراردادهای سرمایه گذاری و مسائل حقوقی که ممکن است قبل یا بعد از انتشار آثار سمعی بصری بروز پیدا کند، از جمله خدمات مؤسسه حقوقی محقق و همکاران است.

تجربه، خلاقیت و دانش تیم متخصص حقوق رسانه در مؤسسه حقوقی محقق و همکاران طیف وسیعی از مدلسازی حقوقی قراردادهای مربوط به تولید و عرضه ی آثار سمعی و بصری را پوشش می دهد. در این راستا، خدمات حقوقی ما به اشخاص حقوقی و حقیقی در جایگاههای مختلف تهیه کننده، سرمایه گذار، کارگردان، توزیع کننده و سایر عوامل مربوط به حوزه رسانه بوده و شامل موارد زیر می باشد:

  • مجوزهای بهره برداری و مالکیت آثار
  • قراردادهای تولید
  • قراردادهای ضبط، تنظیم و انتشار
  • قراردادهای تولید محتوا
  • قراردادهای توزیع و تکثیر
  • حقوق کپی رایت و مالکیت معنوی و مادی
  • محتوای دیجیتال و قراردادهای توزیع بازی
  • قراردادهای آماده سازی و بهره برداری از پلتفرم های مجازی