حقوق تجارت بین الملل

جهانی شدن ، همان گونه که در تعریف آن هویداست، به رشد روزافزون تجارت بین الملل انجامیده است. بر همین اساس، بسیاری از قراردادهای تجاری ، دارای عنصر بین المللی هستند. ممکن است یک طرف و یا هر دو طرف قرارداد  ساکن کشورهای مختلف باشند یا اینکه موضوع معامله ابعاد برون مرزی داشته باشد.  صلاحیت محاکم و تعارض قوانین، دو سؤال مهمی هستند که در هر قرارداد با عنصر بین المللی ظاهر می شوند.

پیش از انعقاد قرارداد، در طول مذاکرات و یا در راستای اجرای قرارداد، وکلای حرفه ای مؤسسه حقوقی محقق و همکاران، شما را در تمامی حوزه های مربوط به حقوق تجارت بین الملل مانند عرفهای تجاری، قوانین اتحادیه اروپا، کنترل صادرات، تحریمها، حمل و نقل ، بیمه بار، قراردادهای کشتیرانی  و معاهدات بین المللی راهنمایی خواهند کرد.

در بخش حقوق بین الملل، کارشناسان مؤسسه مسلط به زبان انگلیسی، فرانسه و عربی بوده و با بازار خاورمیانه و اروپا آشنایی کامل دارند. تحصیل در دانشگاههای حرفه ای انگلستان، نیز مزیت دیگریست که خدمات حقوقی ما را منحصر بفرد می سازد.