گروه ما

مژگان منفرد

همکار ارشد حقوقی- قضائی

 

 
m.monfared@mohagheghlaw.com
   View my LinkedIn profile

 

مسلط به زبان‌های:

انگلیسی، فرانسه و عربی

خانم منفرد از سال ۹۵ به‌عنوان همکار حقوقی به موسسۀ محقق و همکاران پیوست. حوزۀ تخصصی فعالیت او حقوق خصوصی و تجاری است.

او که عضو کانون وکلای دادگستری است، پس از دریافت کارشناسی خود از دانشگاه شهید بهشتی، تحصیلات تکمیلی خود را در رشتۀ حقوق مالکیت فکری در همان دانشگاه ادامه داد.

 

ارائۀ مطمئن، متعهد و منظم خدمات حقوقی

مؤسسه حقوقی محقق و همکاران، در هر حوزه از خدمات حقوقی داوری و تنظیم قرارداد را برعهده می‌گیرد

دفتر مرکزی تهران 26116285 info@mohagheghlaw.com
دفترهای دیگر