گروه ما

فاطمه اقدسی

همکار ارشد حقوقی- پژوهشی

 
   f.aghdasi@mohagheghlaw.com
   View my LinkedIn profile

مسلط به زبان‌های:

انگلیسی، فرانسه و عربی

خانم اقدسی از سال ۹۵ به‌عنوان همکار پژوهشی به موسسۀ محقق و همکاران پیوست. حوزۀ اصلی فعالیت او در حقوق خصوصی و حقوق ارتباطات است. وی پیش از این در یکی از مهم‌ترین مراکز تحقیقاتی کشور (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) فعالیت کرده‌است.

خانم اقدسی تحصیلات خود را در دانشگاه‌های ترازاول ایران (کارشناسی حقوق از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد حقوق ارتباطات از دانشگاه علامه) به پایان برد.

او همچنین از دانشگاه واشنگتن در زمینۀ «سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات ارتباطات بین‌المللی» گواهی دریافت نموده‌است.

ارائۀ مطمئن، متعهد و منظم خدمات حقوقی

مؤسسه حقوقی محقق و همکاران، در هر حوزه از خدمات حقوقی داوری و تنظیم قرارداد را برعهده می‌گیرد

دفتر مرکزی تهران 26116285 info@mohagheghlaw.com
دفترهای دیگر