حوزه فعالیت

موسسۀ حقوقی محقق و همکاران، طیف گسترده‌ای از خدمات حقوقی و مشاوره‌ها را با توجه به نیازهای فردی و سازمانی در سطح ملی و بین‌المللی ارائه می‌دهد. ما مراجعان ویژۀ خود، مشاغل آن‌ها و انتظاراتشان را می‌شناسیم و آنچه را آن‌ها نیاز دارند، در قالب مشاوره و قراردادهای متناسب با آن‌ها ارائه می‌دهیم. به‌دلیل مهارت، تجربه و ظرفیت‌های گستردۀ ارتباطی، موسسۀ حقوقی محقق و همکاران، نیازهای بین‌المللی مراجعان درون‌مرزی و نیازهای بومی مراجعان بین‌المللی را می‌شناسد و برآورده می‌سازد.

حقوق شرکت‌ها
امور خانواده و ارث
مالکیت فکری

ارائۀ مطمئن، متعهد و منظم خدمات حقوقی

مؤسسه حقوقی محقق و همکاران، در هر حوزه از خدمات حقوقی داوری و تنظیم قرارداد را برعهده می‌گیرد

دفتر مرکزی تهران 26116285 info@mohagheghlaw.com
دفترهای دیگر