رویداد

کارگاه روش تحقیق

سیدعبدالحسین موسوی رکنی -کارشناس فلسفه غرب از دانشگاه تهران، پژوهشگر فلسفه و ناظر علمی پژوهش در اندیشکدۀ محقق و همکاران- در روز پنجشنبه در موسسۀ آموزش عالی طلوع مهر کارگاه یک روزۀ مهارت‌های ضروری تحقیق در علوم انسانی را برگزار و انواع روش تحقیق را بیان نمود. سخنان وی در این کارگاه در دو بخش ارائه گردید: بخش اول: اصولی که باید پیش از هر پژوهش در علوم انسانی رعایت شوند. بخش دوم: فهمی ملموس از ساختار پژوهش، تفاوت مسئله، اهمیت مسئله، هدف، فرضیه با یکدیگر.

طریقۀ آموزش این کارگاه به شکل استاد محور نبود و پرسش و پاسخ در طول جلسه وجود داشت. همچنین در پایان تمرینی مرتبط به آموزه‌های جلسه از دانشجویان خواسته شد که برای همگان ایجاد انگیزه بیشتر در یادگیری روش تحقیق نمود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارائۀ مطمئن، متعهد و منظم خدمات حقوقی

مؤسسه حقوقی محقق و همکاران، در هر حوزه از خدمات حقوقی داوری و تنظیم قرارداد را برعهده می‌گیرد

دفتر مرکزی تهران 26116285 info@mohagheghlaw.com
دفترهای دیگر