دربارۀ ما

موسسۀ حقوقی محقق و همکاران یک شرکت حقوقی فعال، کاردان و نوآور است. ربع­‌قرن تجربۀ این مؤسسه، آن را در ارائۀ انواع خدمات حقوقی و مشاوره­‌ها توانمند ساخته‌­است. از گذشته تا اکنون مؤسسۀ محقق و همکاران، حقوق اشخاص، مانند خانواده و فرزند، مدیریت اموال و ارث و تابعیت؛ حقوق افکار و طرح‌­ها، مانند علائم تجاری و حق مؤلف؛ حقوق شرکت­‌ها مانند تنظیم قراردادها و مدیریت حقوقی به‌ویژه دررابطه‌با کارآفرینی را در کانون تخصص و توانمندی‌های خود قرار داده‌است. در هرکدام از این سه زمینه، ارتباطات جهانی، تغییرات علمی و تکنولوژیک و تاریخی و فرهنگی نیازهای نوینی را پدید آورده­‌اند و یا بهتر است بگوییم نیازها و مشکلات مراجعان را پیچید‌ه­‌تر کرده­‌اند؛ مراجعان نیازهای خود را در این شرایط نمی­‌شناسند و بدین‌علت هزینه‌های گزافی را می­‌پردازند.

مؤسسۀ محقق و همکاران باور دارد در ارائۀ خدمات حقوقی، هدف و آرمان کاهش هزینه، اهمیت دادن به تک تک مراجعان، کاهش زمان دادرسی و رسیدن به نتیجۀ مطمئن است.

موسسۀ حقوقی محقق و همکاران باور دارد نیازهای نوین مراجعان در عصر کنونی و نیز تحقق آرمان فوق، تنها با  تیمی حرفه‌­ای از کارشناسان حقوقی با پشتوانۀ علمی و رویکردی مبتکرانه و نوآورانه ممکن است. برای رسیدن به چنین رویکردی، دانش­ آن‌ها به حقوق کشور ایران منحصر نیست؛ به چند زبان مسلطند و معتقدند باید نیازشناس مراجعان باشند یعنی برای مثال یک تاجر حرفه‌ای برای امنیت سرمایه‌گذاری خود نیاز دارد تا نه‌تنها موارد حقوقی کنونی خود را بشناسد و رفع کند بلکه موانع حقوقی آینده و پیشِ‌روی خود را باید بتواند پیش‌بینی و پیشگیری کند؛ این مهم یعنی پیش‌بینی و پیشگیری موارد حقوقی مراجعان تنها از خلاقیت و ابتکار عمل کارشناسان مؤسسۀ حقوقی محقق و همکاران برمی‌آید.

 

ارائۀ مطمئن، متعهد و منظم خدمات حقوقی

مؤسسه حقوقی محقق و همکاران، در هر حوزه از خدمات حقوقی داوری و تنظیم قرارداد را برعهده می‌گیرد

دفتر مرکزی تهران 26116285 info@mohagheghlaw.com
دفترهای دیگر